+48 729 110 756 kajetan@geostrony.pl

Nowa strona internetowa dla geodety – Usługi

Tak może wyglądać Twoja nowa strona internetowa – zakładka usługi

Oferta – nasze usługi

Zajmujemy usługami geodezyjnymi, które obejmują szeroki zakres prac, od pomiarów gruntów, przez tworzenie i aktualizację map, po sporządzanie szczegółowej dokumentacji geodezyjnej. Specjalizujemy się również w urządzaniu terenów rolnych i leśnych, ewidencjonowaniu gruntów oraz wycenie wartości nieruchomości. Nasza firma oferuje także wsparcie w procesach planowania przestrzennego, projektowaniu budowli oraz w nadzorze prac budowlanych, zapewniając kompleksową obsługę i najwyższą jakość usług geodezyjnych.

+48 123 456 789

Analiza i badania stanu prawnego nieruchomości

Przeprowadzamy szczegółowe analizy danego lokalu, domu czy gruntu pod kątem prawnym.

Opracowanie map

Opracowujemy mapy dla celów projektowych z uwzględnienie obowiązujących przepisów prawnych.

Wznawianie znaków granicznych

Wznawiamy znaki graniczne tam, gdzie zostały przesunięte, usunięte lub uszkodzone.

Podziały nieruchomości

Zajmujemy się wydzieleniem nieruchomości. Wykonujemy podział prawny i geodezyjny. Zajmujemy się tym kompleksowo.

Rozgraniczenia nieruchomości

Ustalamy przebiegi granic przez określenie punktów i linii granicznych.

Geodezyjny nadzór prac budowlanych

Na wszelkiego rodzaju budowach zajmujemy się monitorowaniem i weryfikacją procesu budowy pod kątem zgodności z projektem i dokładności położenia oraz wymiarów konstrukcji. Szczególnie:

 • Nadzór nad wykopami
 • Dokumentacja postępu prac
 • Sporządzanie raportów
 • Kontrola dokładności
 • Poziomowanie konstrukcji
 • Kontrola zachowania pionów
 • Weryfikacja lokalizacji
 • Sprawdzanie stabilności
 • Zgodność z przepisami
 • Monitorowanie wymiarów
 • Weryfikacja wysokości
 • Kontrola fundamentów
 • Sprawdzanie geometrii
 • Ewidencja zmian
 • Nadzór wykonawstwa

Podział nieruchomości

Specjalizujemy się w usługach podziału nieruchomości, oferując kompleksowe wsparcie na każdym etapie tego procesu. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii geodezyjnej zapewniamy precyzyjne pomiary oraz skrupulatne przygotowanie dokumentacji. Nasz zespół ekspertów dba o każdy detal, zapewniając, że podział nieruchomości przebiega sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Gwarantujemy, że każdy podział jest dokładny, prawnie bezpieczny i realizowany w najkrótszym możliwym czasie. Wybierając naszą firmę, inwestujesz w pewność i jakość.

 • Przygotowanie projektu podziału
 • Ustalanie nowych granic działek
 • Pomiary geodezyjne terenu
 • Zgłoszenie podziału do odpowiednich urzędów
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej
 • Wpis nowych granic do ewidencji gruntów.

 Pomiary działek i gruntów

Usługa pomiarów działek i gruntów oferowana przez naszą firmę obejmuje dokładne i rzetelne pomiary terenowe, niezbędne do celów projektowych, budowlanych, czy też urządzenia terenów. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geodezyjnych i doświadczonej kadry zapewniamy najwyższą jakość usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

 • Pomiary granic działek
 • Wyznaczanie nowych podziałów
 • Tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych
 • Pomiary do celów projektowych
 • Określanie powierzchni gruntów
 • Lokalizacja infrastruktury podziemnej
 • Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych.
 • Inwentaryzacja nasadzeń i budowli
 • Pomiary do celów kompensacyjnych
 • Weryfikacja danych katastralnych
 • Pomiary do celów rolniczych
 • Określanie linii rozgraniczających
 • Pomiary niwelacyjne
 • Analiza zmian w użytkowaniu gruntów
 • Pomiary do celów leśnictwa

Nasze ostatnie projekty

Nadzór geodezyjny budowie osiedla

Pełniliśmy nadzór geodezyjny na budowie nowego osiedla Pod Lasem. Wyzwaniem były braki w inwentaryzacji infrastruktury podziemnej…

Obsługa geodezyjna budowy drogi S99

Na terenie budowy drogi ekspresowej zajmowaliśmy się kompleksową obsługą inwestycji. Począwszy od prac projektowych, po realizacyjne, aż po inwentaryzację powykonawczą.

Pomiar GPS na budowie
Podział działki w gminie Koszalin

Na zlecenie Urzędu Gminy, opracowaliśmy podział działki pod budowę nowego centrum handlowego w Koszalinie. Pracę utrudniał podmokły teren…

Kontakt z nami

Adres
ul. Geodezyjna 99
00-000 Koszalin
E-mail
Telefon
+48 123 456 789
Śledź nas